Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:hľuzovec Loeselov
Názov latinský :Liparis loeselii
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:62 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0048 Dukla
SKUEV0163 Rudava


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR