Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:šidielko
Názov latinský :Coenagrion ornatum
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:45.5 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0163 Rudava
SKUEV0265 Suť
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR