Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:koník východný
Názov latinský :Odontopodisma rubripes
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:43 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0051 Kyjovský prales
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0330 Dunitová skalka
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0401 Dubnícke bane


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR