Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:vrchovka alpínska
Názov latinský :Tozzia carpathica
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:57.5 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0187 Rašeliniská Oravských Beskýd
SKUEV0190 Slaná voda
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0307 Tatry


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR