Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:marsilea štvorlistá
Názov latinský :Marsilea quadrifolia
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:56 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0012 Bešiansky polder
SKUEV0038 Oborínske jamy


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR