Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:behúnik maďarský
Názov latinský :Duvalius hungaricus
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:36.5 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR