Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6110
Názov biotopu :Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Odporúčané manažmentové opatrenia :33.5 kB (doc)
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria pionierske prízemné porasty machorastov a lišajníkov, jednoročných a ozimných rastlín (terofyty), s prítomnosťou trvácich rastlín. Tie vytvárajú v jarnom období kvety a plody so semenami, v ďalšom období nadzemná časť rastliny odumiera (efemeroidy). Ďalej sú prítomné trváce byliny so zdužinatenými listami (sukulenty) a rastliny s obnovovacími púčikmi v podzemných cibuliach (geofyty). Porasty osídľujú plytké iniciálne pôdy, ktoré sa tvoria na zvetralinách vápencov a dolomitov, na mladotreťohorných vyvrelinách, vzácne na kryštaliniku. V procese zarastania predstavujú porasty nenahraditeľný článok, pretože pripravujú substrát na neskoršie uchytenie tráv. Na Slovensku sa biotop vyskytuje v podhorských a horských oblastiach.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0050 Humenský Sokol
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0109 Rajtopíky
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0184 Burdov
SKUEV0207 Kamenná Baba
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0278 Brezovské Karpaty
SKUEV0280 Devínska Kobyla
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0286 Hornádske vápence
SKUEV0287 Galmus
SKUEV0323 Demjatské kopce
SKUEV0324 Radvanovské skalky
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0337 Pieniny
SKUEV0341 Dolný vrch
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0343 Plešivské stráne
SKUEV0345 Kečovské škrapy
SKUEV0347 Domické škrapy
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0352 Hrušovská lesostep
SKUEV0353 Plešivská planina
SKUEV0355 Fabiánka
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0506 Orlie skaly
SKUEV0737 Palanta
SKUEV0806 Babiná
SKUEV0811 Omšenská Baba
SKUEV0917 Dlhý vrch
SKUEV0921 Meliatsky profil
SKUEV0942 Bradlové pásmo

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR