Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:vážka
Názov latinský :Leucorrhinia pectoralis
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:45 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0057 Rašeliniská Oravskej kotliny
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0122
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0191 Rašeliniská Bielej Oravy
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0285 Alúvium Muráňa
SKUEV1007 Čičarovský les
SKUEV1269 Ostrovné lúčky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR