Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:popolavec dlholistý
Názov latinský :Tephroseris longifolia subsp. moravica
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:57.5 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0013 Stráž
SKUEV0127 Temešská skala
SKUEV0376 Vršatské bradlá


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR