Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kosatec piesočný
Názov latinský :Iris humilis subsp. arenaria
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:56 kB (doc)
Výskyt v územiach eur. významu :


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR