Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:pimprlík mokraďný
Názov latinský :Vertigo angustior
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:40.5 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0016 Košariská
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny
SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0139 Gánovské slaniská
SKUEV0152 Sliačske travertíny
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0253 Váh
SKUEV0254 Močiar
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0268 Buková
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0368 Brezovská dolina
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0393 Dunaj


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR