Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Pod Bukovou
Kód územia:SKUEV2318
Kraj:Prešovský kraj
Rozloha:242,550 ha
Správca územia:Správa CHKO Východné Karpaty
Katastrálne územia :Roškovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7220 Penovcové prameniská
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
kunka žltobrucháBombina variegata
mlok karpatskýTriturus montandoni
netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Pimprlík bruškatýVertigo moulinsiana
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Spriadač kostihojovýCallimorpha quadripunctaria


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR