Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Kútsky les
Kód územia:SKUEV2165
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:11,330 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Brodské, Kúty
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Hrúz VladykovGobio albipinnatus
Hrúz vladykov(bieloplutvý)Gobio albipinnatus
kunka červenobrucháBombina bombina
modráčik bahniskovýMaculinea nausithous
modráčik krvavcovýMaculinea teleius
ohniváčik veľkýLycaena dispar
skokan ostropyskýRana arvalis
skokan štíhlyRana dalmatina


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR