Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Drietomské bradlo
Kód územia:SKUEV0812
Kraj:Trenčiansky kraj
Rozloha:9,800 ha
Správca územia:Správa CHKO Biele Karpaty
Katastrálne územia :Drietoma
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
5130 Porasty borievky obyčajnej
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
priadkovec trnkovýEriogaster catax


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR