Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Vodokáš
Kód územia:SKUEV0361
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:137,220 ha
Správca územia:Správa CHKO Cerová vrchovina
Katastrálne územia :Dubno, Gemerský Jablonec, Petrovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
ohniváčik veľkýLycaena dispar
Roháč obyčajnýLucanus cervus
syseľ pasienkovýSpermophilus citellus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR