Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Jereňaš
Kód územia:SKUEV0224
Kraj:Košický kraj
Rozloha:136,850 ha
Správca územia:Správa NP Slovenský raj
Katastrálne územia :Bystrany, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9170 Dubovo-hrabové lesy lipové


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Adenophora lilifolia
Bombina variegata


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR