Actualities
   What is Natura 2000
   Legislation
   Impact assessment
   Natura 2000 Sites
   Methodologies
   Monitoring
   Reporting
   Management
   Publication and documents
   Contacts
   Log in
   Záznamy k § 28
   Declarations

 
Popis lokalityyMapa lokality
NázovPoiplie
Kód územiaSKCHVU021
KrajBanskobystrický
Správca územiaCHKO Štiavnické vrchy
Platnosť k1.4.2012
Katastrálne územia Lučenec
Nitra nad Ipľom
Holiša
Mikušovce
Panické Dravce
Trebežovce
Veľká nad Ipľom
Fižakovské Kováče
Rapovce
Mužka
Kalonda
Trenč
Muža
Bušince
Čeláre
Záhorce
Kiarov
Dolinka
Kováčovce
Veľká Ves nad Ipľom
Ipežské Predmostie
Chrastince
Vrbovka
Malá Čalomija
Kosihy nad Ipľom
Veľká Čalomija
Balog nad Ipľom
Slovenské Ďarmoty
Koláre
Tešmák
Šahy

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2021 Štátna ochrana prírody SR