Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čenkov
Kód územia:SKUEV2067
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:176,340 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Kravany nad Dunajom, Mužla
Vyhlasovací predpiss:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku
6120 Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch
6260 Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch
91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fúzač veľkýCerambyx cerdo
jesienka piesočnáColchicum arenarium
kosatec piesočnýIris humilis ssp. arenaria
Roháč obyčajnýLucanus cervus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR