Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Bratislavské luhy
Kód územia:SKUEV1064
Kraj:Bratislavský kraj
Rozloha:28,980 ha
Správca územia:Správa CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Petržalka
Vyhlasovací predpiss:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 2 /2010 z 28. decembra 2010, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Soví les

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Gymnocephalus schraetzer
Bobor vodnýCastor fiber
Boleň dravýAspius aspius
Lopatka dúhováRhodeus sericeus amarus


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR