Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Kaltenbruk
Kód územia :SKUEV0908
Kraj :Bratislavský kraj
Rozloha :88,911 ha
Správca územia :Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Obora
No image

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Fuzáč veľkýCerambyx cerdo
Plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Vážka jednoškvrnnáLeucorrhinia pectoralis
Roháč obyčajnýLucanus cervus
Skokan ostropyskýRana arvalis
Skokan štíhlyRana dalmatina


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR