Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Gbelský les
Kód územia:SKUEV0904
Kraj:Trnavský kraj
Rozloha:267,890 ha
Správca územia:Správa CHKO Záhorie
Katastrálne územia :Brodské, Čáry, Gbely, Kopčany, Kúty, Primoravské lúky
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek
3160 Prirodzené dystrofné stojaté vody
91E0 Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
fúzač veľkýCerambyx cerdo
hrabavka škvrnitáPelobates fuscus
kunka červenobrucháBombina bombina
pižmovec hnedýOsmoderma eremita
plocháč červenýCucujus cinnaberinus
Roháč obyčajnýLucanus cervus
rosnička zelenáHyla arborea
skokan ostropyskýRana arvalis
skokan štíhlyRana dalmatina


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR