Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Čierny hrad
Kód územia:SKUEV0875
Kraj:Nitriansky kraj
Rozloha:101,090 ha
Správca územia:Správa CHKO Ponitrie
Katastrálne územia :Plášťovce
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6240 Subpanónske travinnobylinné porasty
91H0 Teplomilné panónske dubové lesy
91G0 Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy
40A0 Xerotermné kroviny


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
hadinec červenýEchium russicum
podkovár malýRhinolophus hipposideros
poniklec veľkokvetýPulsatilla grandis


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR