Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Jelšovec
Kód územia :SKUEV0684
Kraj :BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Rozloha :5,56 ha
Správca územia :CHKO Poľana
Katastrálne územia :Čačín

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
3160Prirodzené dystrofné stojaté vody
7140Prechodné rašeliniská a trasoviská
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR