Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Pod Suchým hrádkom
Kód územia :SKUEV0306
Kraj :Žilinský kraj
Rozloha :722,450 ha
Správca územia :Správa TANAP
Katastrálne územia :Pribylina

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
6520 Horské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Vlk dravýCanis lupus
Medveď hnedýUrsus arctos
Rys ostrovidLynx lynx
Pimprlík mokraďovýVertigo angustior
Pimprlík močiarnyVertigo geyeri


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR