Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Brezinky
Kód územia :SKUEV0297
Kraj :BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Rozloha :8,69 ha
Správca územia :NAPANT
Katastrálne územia :Telgárt

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
4030Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
5130Porasty borievky obyčajnej
7110*Aktívne vrchoviská
7140Prechodné rašeliniská a trasoviská
7230Slatiny s vysokým obsahom báz


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
bystruška potočnáCarabus variolosus
ohniváčik veľkýLycaena dispar


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR