Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Brezinky
Kód územia:SKUEV0297
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:8,340 ha
Správca územia:Správa NAPANT
Katastrálne územia :Telgárt
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
7230 Slatiny s vysokým obsahom báz
4030 Suché vresoviská v nížinách a pahorkatinách
7110 Aktívne vrchoviská
7140 Prechodné rašeliniská a trasoviská


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
bystruška potočnáCarabus variolosus
kunka žltobrucháBombina variegata
ohniváčik veľkýLycaena dispar


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR