Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :
Kód územia :
Kraj :
Rozloha :0,000 ha
Správca územia :
Katastrálne územia :

mapa nie je právne záväzná


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Kunka žltobrucháBombina variegata
Fuzáč alpskýRosalia alpina
Medveď hnedýUrsus arctos
Vlk dravýCanis lupus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Vydra riečna Lutra lutra
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Rys ostrovidLynx lynx
zvonček hrubokoreňovýCampanula serrata
črievičník papučkovýCypripedium calceolus
vrchovka alpínskaTozzia carpathica


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR