Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Invalid object name 'VerejnyGeoPortal.saIG.IG_PROTECTEDSITES'. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 28

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 28

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Could not use view or function 'dbo.vWeb_ZoznamUEV' because of binding errors. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 28

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 28

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: Query failed in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 28

Warning: sybase_fetch_object() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 29
Popis lokalityMapa lokality
Názov:
Kód územia:
Kraj:
Rozloha:0,000 ha
Správca územia:
Katastrálne územia :
Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Invalid object name 'VerejnyGeoPortal.saIG.IG_PROTECTEDSITES'. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 55

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 55

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Could not use view or function 'dbo.vWeb_ZoznamUEV' because of binding errors. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 55

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 55

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: Query failed in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 55

Warning: sybase_fetch_object() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 57
Vyhlasovací predpis:


Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Invalid object name 'VerejnyGeoPortal.saIG.IG_PROTECTEDSITES'. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 132

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 132

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: message: Could not use view or function 'dbo.vWeb_BiotopyUEV' because of binding errors. (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 132

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: General SQL Server error: Check messages from the SQL Server (severity 16) in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 132

Warning: sybase_query() [function.sybase-query]: Query failed in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 132

Warning: sybase_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/sopsr/natura/menu/inc/uev.php on line 134
Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Bombina bombina
Castor fiber
Cucujus cinnaberinus
Leucorrhinia pectoralis
Lucanus cervus
Misgurnus fossilis
Rhodeus sericeus amarus
Triturus dobrogicusNavrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2022 Štátna ochrana prírody SR