Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov :Muráň
Kód územia :SKUEV0106
Kraj :Košický kraj
Rozloha :178,823 ha
Správca územia :Správa NP Slovenský raj
Katastrálne územia :Spišská Nová Ves

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
9410 Horské smrekové lesy
91D0 Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Mlok karpatskýTriturus montandoni
Kunka žltobrucháBombina variegata
Vlk dravýCanis lupus
Medveď hnedýUrsus arctos
Rys ostrovidLynx lynx


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2018 Štátna ochrana prírody SR