Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Severný Bodícky kanál
Kód územia :SKUEV0093
Kraj :TRNAVSKÝ KRAJ
Rozloha :24,13 ha
Správca územia :CHKO Dunajské luhy
Katastrálne územia :Baka
Bodíky

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6510Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
hlaváč bieloplutvýCottus gobio
podkovár malýRhinolophus hipposideros
kolok vretenovitýZingel streber
čík európskyMisgurnus fossilis
hrebenačka vysokáGymnocephalus baloni
zeler plazivýApium repens
pĺž severnýCobitis taenia
boleň dravýAspius aspius
plotica leskláRutilus pigus
hrebenačka pásaváGymnocephalus schraetser
kolok veľkýZingel zingel
hraboš severský panónsky*Microtus oeconomus mehelyi


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR