Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityyMapa lokality
Názov :Repiská
Kód územia :SKUEV0008
Kraj :BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
Rozloha :61,80 ha
Správca územia :CHKO Poľana
Katastrálne územia :Očová

mapa nie je právne záväzná


Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
91E0*Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy
9130Bukové a jedľové kvetnaté lesy


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
bystruška potočnáCarabus variolosus


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2017 Štátna ochrana prírody SR