Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Rimava
Kód územia:SKUEV0003
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:4,066 ha
Správca územia:Správa NP Muránska planina
Katastrálne územia :Rimavská Píla, Tisovec
Vyhlasovací predpis:Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004


Fotografie územia

Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
Eudontomyzon spp.
Kunka žltobrucháBombina variegata
Netopier brvitýMyotis emarginatus
Netopier obyčajnýMyotis myotis
Netopier ostrouchýMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis blythii
Netopier veľký alebo netopier blythovMyotis myotis
Podkovár malýRhinolophus hipposideros
Vydra riečna Lutra lutra


Navrhované menežmentové opatrenia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2019 Štátna ochrana prírody SR