Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis lokalityMapa lokality
Názov:Lúky pod Ukorovou
Kód územia:SKUEV0002
Kraj:Banskobystrický kraj
Rozloha:11,860 ha
Správca územia:Správa NP Muránska planina
Katastrálne územia :Revúca, Revúčka
Vyhlasovací predpis:Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 5/2011 z 18. marca 2011, ktorou sa vyhlasuje chránený areál Lúky pod Ukorovou


Fotografie územia

Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany
6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do aplpínskeho stupňa
6510 Nížinné a podhorské kosné lúky


Druhy, ktoré sú predmetom ochrany
kunka žltobrucháBombina variegata
Mlok hrebenatýTriturus cristatus
Modráčik krvavcovýPhengaris teleius


Navrhované menežmentové opatrenia


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území


Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany mimo chráneného územia


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2020 Štátna ochrana prírody SR