Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Služby / Botanický druhovník (staršia verzia)


    0 - 10    
 taxon_bo_id   name  author  accname  issyn  origid  idpart 
1Absconditella annexa(Arnold) Vězda1011
2Absconditella delutula(Nyl.) Coppins et H. Kilias2021
3Absconditella fossarumVězda et Pišút3031
4Absconditella lignicolaVězda et Pišút4041
5Acarospora admissa(Nyl.) Kullh.5051
6Acarospora badiofusca(Nyl.) Th.Fr.6061
7Acarospora cervinaA. Massal.7071
8Acarospora fuscata(Nyl.) Th. Fr.8081
9Acarospora gallicaH. Magn.9091
10Acarospora glaucocarpa(Ach.) Körb.100101
    0 - 10    

Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk