Služby / Botanický druhovník (staršia verzia)


    0 - 10    
 taxon_bo_id   name  author  accname  issyn  origid  idpart 
1Absconditella annexa(Arnold) Vězda1011
2Absconditella delutula(Nyl.) Coppins et H. Kilias2021
3Absconditella fossarumVězda et Pišút3031
4Absconditella lignicolaVězda et Pišút4041
5Acarospora admissa(Nyl.) Kullh.5051
6Acarospora badiofusca(Nyl.) Th.Fr.6061
7Acarospora cervinaA. Massal.7071
8Acarospora fuscata(Nyl.) Th. Fr.8081
9Acarospora gallicaH. Magn.9091
10Acarospora glaucocarpa(Ach.) Körb.100101
    0 - 10    

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk