Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 BAMBI
     DAPHNE
 Skupina pre ochranu netopierov
 Slovenská Ornitologická Spoločnosť
 SOSNA
 Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku
 SVODAS
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Mimovládne organizácie


LogoNázov
Inštitút Daphne
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku
Slovenská Ornitologická Spoločnosť
SOSNA
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
 SVODAS
SEO Bambi
Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk