Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
     Centrum Ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica
 Inšpekcia Štátnej ochrany prírody
 Odbor environmentálnej informatiky MŽP
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

COPK, MŽP, Inšpekcia


LogoNázov
COPK
 Inšpekcia Štátnej ochrany prírody
Ministerstvo životného prostredia
Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk