Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 CHKO Biele Karpaty
 CHKO Cerová vrchovina
 CHKO Dunajské Luhy
 CHKO Horná Orava
 CHKO Kysuce
 CHKO Latorica
 CHKO Malé Karpaty
 CHKO Poľana
 CHKO Ponitrie
 CHKO Strážovské vrchy
 CHKO Štiavnické vrchy
 CHKO Vihorlat
 CHKO Východné Karpaty
     CHKO Záhorie
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Chránené krajinné oblasti


LogoNázov
Chránená krajinná oblasť Záhorie
Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
Chránená krajinná oblasť Vihorlat
Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty
CHKO Dunajské luhy
CHKO Latorica
CHKO Cerová vrchovina
Chránená krajinná oblasť Poľana
Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
Chránená krajinná oblasť Ponitrie
Chránená krajinná oblasť Kysuce
Chránená krajinná oblasť Horná Orava
CHKO Strážovské vrchy
Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk