Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
      Malá Fatra
      Muránska planina
      NAPANT
      PIENAP
      Poloniny
      Slovenský raj
      Slovenský kras
      TANAP
      Veľká Fatra
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Národné parky


LogoNázov
Tatranský Národný park
Pieninský národný park
Národný park Nízke Tatry
Národný park Poloniny
Národný park Slovenský raj
Národný park Muránska planina
Národný park Malá Fatra
Národný park Slovenský kras
Národný park Veľká Fatra
Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk