Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Šifrovaná (SSL) zóna
 Prihlásiť sa
 Zaregistrovať sa
 Stratená GRID karta / heslo
Klienti
  Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 Reg. centrum Bratislava
     Reg. centrum Prešov
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Klientské aplikácie ISTB
 Access
     aktuálna verzia 3.4.2
     návod na použitie
 Paradox
 WWW (MySQL+PHP)
 Denník vývojára

Regionálne centrum Bratislava

Všeobecné informácie:Regionálne centrum Bratislava


GIS informácie : GIS - plošné rozloženie dát

Štatistika Centrálnej databázy:

Súčet dodaných zoologických záznamov týmto pracoviskom je :2369

Súčet dodaných botanických záznamov týmto pracoviskom je :12084

Projekty ŠOP
 Syseľ pasienkový
 Zúbkozobce
 Mapovanie mokradí
 Mapovanie biotopov 
 Živočíchy a biotopy

Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk