Hlavná stránka

Novinky a aktuálne informácie
Zaktualizované DFS ątatistiky, resp. zaktualizované Vyhµadávanie výskytu zoologických a botanických údajov.
[06.05.2015,14:40:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 174000 (Mokrade):
 - botanické (nové: 310, aktualizované: 0)
 - habitatové (nové: 31, aktualizované: 5)
 - biotopové (nové: 156, aktualizované: 0)
 - zoologické (nové: 514, aktualizované: 0)

[06.05.2015,11:05:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 8000 (NAPANT):
 - botanické (nové: 15, aktualizované: 0)
 - zoologické (nové: 16, aktualizované: 0)

[06.05.2015,10:35:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 15000 (CHKO Cerová vrchovina):
 - botanické (nové: 497, aktualizované: 3284)
 - zoologické (nové: 26, aktualizované: 0)

[10.04.2015,13:05:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 8000 (NAPANT):
 - botanické (nové: 600, aktualizované: 0)
 - habitatové (nové: 11, aktualizované: 0)
 - biotopové (nové: 14, aktualizované: 0)
 - zoologické (nové: 943, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:55:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z kl. aplikácie 10017 (NP Muránska planina - Tesák, J.):
 - zoologické (nové: 682, aktualizované: 5)

[10.04.2015,12:50:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 16000 (CHKO Poµana):
 - zoologické (nové: 321, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:40:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z kl. aplikácie 4023 (RSOPK Preąov - Trojčák, R.):
 - zoologické (nové: 20, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:25:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z kl. aplikácie 19002 (CHKO Biele Karpaty - Devánová, K.):
 - zoologické (nové: 6, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:20:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z kl. aplikácie 11004 (NP Slovenský raj - Leskovjanská, A.):
 - habitatové (nové: 37, aktualizované: 0)
 - biotopové (nové: 73, aktualizované: 0)
 - zoologické (nové: 393, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:15:00] / stano motyčka

 <<< | >>>Súčty dát
 názov tabuµky  počet záznamov 
 zoologia  559423 
 botanika  1335839 
 habitaty  25315 
 hab_zoznam  38483 
 zoodruhovnik  35724 
 bot_zoznam  33569 
 dbsource  588 
 tblzoochar  71 
 
Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíąenie 1024x768
texty & obrazky © ©OP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk