Zmeny a opravy vo verzii 3.4.2 klientskej aplikácie ISTB
 • v aplikácii Access ISTB 3.4.2 sú zlúčené všetky doterajšie moduly (štandardný, Invázne rastliny a Vtáky Oravy), preto ich netreba osobitne nainštalovať, ale po nainštalovaní si stačí vybrať možnosť "Vybrať modul"
 • mapový modul Google Maps pre zakresľovanie bodových súradníc, tj nie polygónových a líniových
 • zabezpečenie kompatibility ISTB s najnovšími operačnými systémami MS Windows
 • zabezpečenie kompatibility ISTB s najnovšími kanc. balíkmi MS Office


INFO
 • V rámci projektu "Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa (kód projektu: 24150120010) financovaného z "Operačného programu životné prostredie" bola upgradovaná aplikácia Access ISTB z verzie 3.4.1 na verziu 3.4.2
 • Upgradovaná verzia (3.4.2) je nezávislá od verzie operačného systému MS WINDOWS a verzie MS Access, obsahuje mapový modul na prenos súradníc postavený na báze Google Maps.
 • Inštalačný súbor ISTB_v3.4.2.exe má veľkosť 57,6 MB (obsahuje Access run-time; pri inštalácii má používateľ možnosť výberu, či chce nainštalovať i Javu, nie je to však povinné, a ani nutné, ak použije iba Google Maps).
 • Prednastavený mapový modul na odčítavanie súradníc je Google Maps.
 • Aplikácia je otestovaná na rôznych kombináciách MS Windows a MS Office (viď tabuľku nižšie):
  OS / MS Office bez MS Office MS Office 2003 x86 MS Office 2007 x86 MS Office 2010 x86 MS Office 2010 x64 MS Office 2013 x86 MS Office 2013 x64
  MS Windows XP x86 OK OK OK OK      
  MS Windows 7 x64 OK     OK OK OK OK
  MS Windows 8 x64           OK  


Postup pri novej inštalácii verzie 3.4.2 je nasledovný:
(aktualizované, 28.11.2014)
 • spustiť inštaláciu ISTB_v3.4.2.exe
 • spustiť novonainštalovanú aplikáciu verzie 3.4.2 (spustením "C:\_ISTB\jadro\Klient.mdb")
 • pri jej prvom spustení treba zadať nového užívateľa (nový užívateľský kód ISTB)


Postup pri aktualizovaní z verzie 3.4.1 na verziu 3.4.2 je nasledovný:
(aktualizované, 28.11.2014)
 • vytvoriť kompletnú zálohu údajov (záloha sa fyzicky umiestni do adresára "C:\_ISTB\zalohy\" pod názvom "ZALOHAx.zip")

  (aktualizované, 09.01.2015): do kompletnej zálohy nie sú zahrnuté dátové údaje modulu č. 1 "Vtáky Horná Orava" a údaje modulu č. 2 "Invázne rastliny"
 • premenovať existujúci adresár "C:\_ISTB" napr. na "C:\_ISTB_341")
 • spustiť inštaláciu ISTB_v3.4.2.exe, čím sa vytvorí priečinok C:\_ISTB
 • spustiť novonainštalovanú aplikáciu verzie 3.4.2 (spustením "C:\_ISTB\jadro\Klient.mdb")
 • pri jej prvom spustení bude treba zadať nového užívateľa (zadáte toho užívateľa (resp. ten ISTB kód), ktorého(-ý) ste používali v predošlej verzii (access ISTB 3.4.1)
 • následne sa dostanete do používateľského rozhrania novo-inštalovanej aplikácie
 • v tejto novoinštalovanej aplikácii (verzie 3.4.2) obnovíte všetky údaje cez nástroj "Obnova databázy z kompletnej zálohy" (zo zálohy "ZALOHAx.zip", ktorú máte umiestnenú v adresári "C:\_ISTB_341\zalohy\")


  (aktualizované, 09.01.2015): Osobitne treba ešte (kvôli obnove údajov modulu č. 1 "Vtáky Horná Orava" a údajov modulu č. 2 "Invázne rastliny") kopírovať "C:\_ISTB_341\jadro\DataMOD1.mdb" a "C:\_ISTB_341\jadro\DataMOD2.mdb" do adresára "C:\_ISTB\jadro\"
 • po tomto kroku by mali byť údaje kompletne obnovené


Práca s mapovým modulom Google Maps je veľmi jednoduchá:
 • v nastaveniach vybrať voľbu pre použitý GIS - Google Maps (prednastavená voľba)

 • pri editácii bodu možno vyvolať formulár "Zjednodušené zadávanie súradníc"

 • následne možno vybrať kompetenčné územie (to sa po zavolaní mapového modulu prenesie, ale možno zadať ľubovoľnú vlastnú lokalitu)
 • po zobrazení mapového modulu a zvolení lokality - stlačiť tlačidlo "Zobraziť"
 • po upresnení pozície (manipulácia rovnaká ako ste zvyknutí pri práci s Google Maps) sa dvojklikom identifikujú presné súradnice
 • tlačidlom "Preniesť súradnice" sa prenesú do nadradených formulárov
BUG tracker


Bug: prepisovanie starých údajov novými
Verzia: 3.4.2
Opis:
Pri importovani udajov z 1 hlavnej aplikacie do Centr.DAtabazy bolo zistené, ze niektore stare udaje hlavnej aplikacie boli prepisane novymi udajmi pri domnelom zapisovani novych udajov.
Novo-zapisovany udaj si pri zapisani zaznamu namiesto zarezervovania si noveho prirastkoveho kodu zaznamu prevzal na pozadi uz existujuci kod zaznamu.
Tym bol obsah stareho zaznamu prepisany novym.
Zatial nie je jasne:
 - ci tento problem suvisi s aktualizaciou, akym sposobom bola vykonana:
  - natvrdo skopirovanim suborov "DataS[x].mdb" v priecinku "jadro"
  - zalohovanim udajov v starej verzii (3.4.1) a naslednym obnovenim zo zalohy v novej verzii (3.4.2) ):
 - ci tento problem suvisi s tym, ze v 1 aplikacii su vytvoreni viaceri uzivatelia (hlavna aplikacia a zaroven klientska)
 - ci sa jedna o chybu vyskytujucu sa len pri zapise udajov pod kodom celotisickovym (pod kodom hlavnej aplikacie)
 - ci tento problem moze nastat pri importe klientskych udajov do hlavnej aplikacie
 - ci tento problem suvisi s roznym softwerovym vybavenim (oper. systemy, kanc. baliky) na PC
Oznámil: S. Motyčka (13.02.2015)


Bug: vytváranie nového užívateľa končí chybou
Opis:
Vytváranie nového užívateľa končí chybou.
Ak sa rozhodnem nepokračovať v pridávani nového užívateľa, t.j. dám "nie", tak sa odtiaľ nedá odísť, tlačidlo "zrušiť" vracia chybovú hlášku o neznámom užívateľovi
Verzia: 3.4.2
Oznámil: A. Mezei (14.01.2014)


Bug: export označovaný ako verzia 3.4.1
Verzia: 3.4.2
Opis: Exporty z aplikácie verzie 3.4.2 sú označované ako exporty verzie 3.4.1
Oznámil: S. Motyčka


Bug: importovanie číselníka "Zoznam dodavatelov ISTB" skončí neočakávanou chybou (aplikáciu je možné vypnúť len cez Správcu úloh)
Verzia: 3.4.2
Oznámil: S. Motyčka
Možné problémy a ich riešenia


Problém: chybová hláška "Execution of this application has stopped due to a run-time error." (na počítačoch od HP)
Opis:
    - chybu pravdepodobne spôsobuje software od HP - "HP Protect Tools" (viď Access 2007 hangs/stops responding )
Riešenie:
    - deaktivovať službu "HP Protect Tools", ktorá sa predvolene spúšťa pri štarte (napr. voľne dostupnou aplikáciou CCleaner sa dajú menežovať "aplikácie spúšťane pri štarte")


Problém: zapisovanie dátumu (Windows 7)
Riešenie:
    - krátky formát dátumu nastaviť na "dd.MM.rrrr"
    - dlhý formát dátumu nastaviť na "d. MMMM rrrr"


Problém: zablokovaný obsah v okne GoogleMapa (Windows 7)
Riešenie:
    - otvoriť "Príkazový riadok" ako Správca, a v ňom zadať príkaz:
       icacls c:\_ISTB\jadro\googlemaps.html /setintegritylevel low