aktuálne k 06.05.2015

Počet záznamov v databáze za Slovensko
V tejto štatistike lokalita = DFS stvorec


SkupinaPočet taxónovPočet lokalítPočet záznamovPočet jedincovRôznych km
Acarina1572615611099152
Amphibia2326962051198761969
Aranea654511198630279179
Arthropoda791346719624
Aves391401275897321824227215
Coleoptera363925125614680231115
Crustacea11052138016167112
Diptera134844890637998133
Evertebrata219291454814666
Heteroptera18133694484550
Hymenoptera103460373021188169
Insecta2656713939616168
Lepidoptera1706389474364681463633
Mammalia1023964326313808426436
mix1619517356767206
Mollusca2853826373317224923241
Odonata87105527330674348
Orthoptera595212076706189
Pisces1042346381128856817
Reptilia18248267443011487
vsetky10626307075111113625853913983