Prehľad subjektov, ktoré boli oslovené na spoluprácu
pri vyhľadávaní významných stromov na lesných pozemkoch


Lesy SR, š.p. Banská Bystrica (r. 2001, všetky OZ)
· Odštepný závod Šaštín
· Odštepný závod Smolenice
· Odštepný závod Palárikovo
· Odštepný závod Levice
· Odštepný závod Topoľčianky
· Odštepný závod Prievidza
· Odštepný závod Trenčín
· Odštepný závod Považská Bystrica
· Odštepný závod Žilina
· Odštepný závod Čadca
· Odštepný závod Námestovo
· Odštepný závod Liptovský Hrádok
· Odštepný závod Beňuš
· Odštepný závod Čierny Balog
· Odštepný závod Slovenská Lupča
· Odštepný závod Žarnovica
· Odštepný závod Krupina
· Odštepný závod Kriváň
· Odštepný závod Hnúšťa
· Odštepný závod Revúca
· Odštepný závod Rožňava
· Odštepný závod Košice
· Odštepný závod Prešov
· Odštepný závod Bardejov
· Odštepný závod Vranov
· Odštepný závod Sobrance

Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce (r. 2001)
· Odštepný závod Malacky
· Odštepný závod Kežmarok
· Odštepný závod Kamenica nad Cirochou

Vysokoškolský lesný podnik Zvolen (r. 2001)

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica (r. 2001)

Regionálne združenie vlastníkov súkromných, spoločenstvenných a obecných lesov „VÝCHOD“, Prešov (r. 2002)

Liptovské regionálne združenie vlastníkov lesov, Liptovský Mikuláš (r. 2002)

Gemerské regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov, Rožňava (r. 2002)

Združenie trenčianskych vlastníkov neštátnych lesov, Dubnica nad Váhom (r. 2002)

Slovenská spoločnosť urbárov a iných spoločenstiev, Rajec (r. 2002)

Regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov „SPIŠ“- Poprad (r. 2002)

Okresné združenie neštátnych lesov Kysucké Nové Mesto, Povina (r. 2002)

Turčianske regionálne združenie vlastníkov lesov, Martin (r. 2002)

Regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov okresu Čadca, Zákopčie (2002)

Združenie obecných lesov Slovenskej republiky, Zvolen (r. 2002)

Únia diecéznych lesov na Slovensku, Spišská Teplica (r. 2002)

Združenie vlastníkov súkromných, spoločenstvenných a obecných lesov Pohronsko-Novohradského regiónu, Zvolen (r. 2002)