Projekt ochrany a program starostlivosti CHA Kamenínske slaniská - návrh na prerokovanie


po_cha_kameninske_slaniska.doc [9.93 MB]
ps_cha_kameninske_slaniska.doc [7.75 MB]