Projekt ochrany a program starostlivosti CHA Jurský chlm - návrh na predrokovanie.


PO_CHA_Jursky_Chlm.doc [59.99 MB]
ps_cha_jursky_chlm.doc [3.84 MB]
zoznam_dotknutych_obci.doc [26.00 KB]
zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [99.50 KB]